Tunniplaan

1.klass2. klass3. klass4. klass5.klass6. klass7.klass8.klass8. LÕK 9.klass
Eeesti keeleesti keelmatemaatikakehaline kasv (T)kehaline kasv(T)inglise keelmatemaatikakirjandus
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelinimeseõpetusvene keelvene keelkeemiaeesti keelmatemaatika
matemaatikamatemaatikaloodusõpetusloodusõpetusinglise keelloodusõpetusmatemaatikavene keelmatemaatikaajalugu
kunstiõpetuskunstiõpetusinglise keelinglise keelmatemaatikainglise keeleesti keelgeograafiaeesti keelajalugu
kehaline kasv.kehaline kasv.eesti keelmatemaatikaajalugueesti keelloodusõpetusinglise keel
kirjanduskehaline kasv. (T)kehaline kasv. (T)inglise keelloodusõpetusfüüsika
muusikaõpetuskehal kasv (T)/tehnolkehal kasv(T)/tehnkeh kasv (T)/tehnol
tehnol(P)tehnol/käsitöötehnol/käsitöö
Tmatemaatikaeesti keeleesti keeleesti keelinglise keelmajandusõpetusvene keelkehaline kasv(P)kehal kasv(P)keh kasv.(P)
kunstiõpetuskunstiõpetusmatemaatikamatemaatikaajalugumatemaatikageograafiakirjandusloodusõpetuskeemia
muusikaõpetusmuusikaõpetusloodusõpetusloodusõpetusajalugukirjandusmatemaatikafüüsikaeesti keelinglise keel
kehal kasvinimeseõpetustehnol(P), käsitöötehnol/käsitööeesti keelvene keelkirjandusajaluguajalugumatemaatika
kehaline kasv.kehaline kasv.robootikatehnol/käsitöötehnol/käsitööbioloogiaajalugumatemaatikavene keel
eesti keeleesti keeltehnol/käsitöökeh kasv(P)käsitöökehaline kasv (P)matemaatikatehnol/käsitöögeograafia
kehaline kasv(P)kehaline kasv (P)tehnol(P)tehnol/käsitöökäsitöötehnol/käsitööbioloogia
käsitöö/tehnolkäsitöötehnol/käsitöö
Keesti keelmatemaatikainimeseõpetusinimeseõpetuseesti keelinglise keelkehaline kasv.(P)kehaline kasv(P)keh kasv.(P)
tantsuõpetustantsuõpetusinglise keelinglise keelkeskkonnaõpetusmatemaatikaajaluguvene keeleesti keelkeemia
loodusõpetusloodusõpetustantsuõpetustantsuõpetusmatemaatikaajalugugeograafiakeemiamatemaatikavene keel
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelinformaatikaajaluguloodusõpetuseesti keeleesti keelmatemaatika
kehaline kasv.kehaline kasv.matemaatikarobootikaeesti keelmatemaatikabioloogiaajalugukunstiõpetus
matemaatikamatemaatikamajandusmuusikaõpetuseesti keelbioloogialoodusõpetusgeograafia
klassijuhataja tundklassijuhataja tundklassijuhataja tundklassijuhataja tundklassijuhataja tund
Nmatemaatikamatemaatikakunstiõpetuskehaline kasv (P)kehaline kasv(P)matemaatikakirjandusbioloogia
tantsuõpetustantsuõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetuskirjandusinimeseõpetusinformaatikainglise keelinimeseõpetuseesti keel
eesti keeleesti keeltantsuõpetustantsuõpetusloodusõpetusvene keelkirjandusmatemaatikaeesti keelühiskonnaõpetus
tööõpetustööõpetuskunstiõpetuskunstiõpetusmatemaatikaloodusõpetusvene keelfüüsikamatemaatikaühiskonnaõpetus
matemaatikamatemaatikakunstiõpetusühiskonnaõpetusinglise keelvene keelinglise keelfüüsika
kehaline kasv (T)kehaline kasv(T)eesti keelmatemaatikakunstiõpetuskunstiõpetusinglise keel
kehal kasv (P)kehaline kasv (P)muusikaõpetusmuusikaõpetusmuusikaõpetus
Reesti keeleesti keelõpiabikehaline kasv(P)kehaline kasv (P)kunstiõpetusmatemaatikainglise keeleesti keel
kehaline kasvturvalisusmuusikaõpetusmuusikaõpetusloodusõpetuseesti keelinimeseõpetusinformaatikainimeseõpetusmatemaatika
muusikaõpetusmuusikaõpetusinglise keelinglise keelmatemaatikaloodusõpetusloodusõpetuskarjääriõpetusmatemaatikavene keel
eesti keeleesti keeleesti keeleesti keelinglise keelmatemaatikakunstiõpetusterviseõpetuskunstiõpetuskirjandus
kehaline kasv(T)kehaline kasv(T)kirjandusinglise keelmatemaatikainglise keelkarjääriõpetus
inglise keelmuusikaõpetuskehaline kasv (T)kehaline kasv(T)kehaline kasv (T)
kehaline kasv (T)kehaline kasv (T)

Kasulikud aadressid

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210