Õppenõukogu

Adavere Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord (.pdf)

Õppenõukogu koosoleku päevakava 15. juuni 2017 nr 3-1/6
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnustuse väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 25. mai 2017 nr 3-1/5
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • klassijuhatajate kokkuvõtted oma klassi õppetööst;
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • õpilaste tunnustamine;
 • muud esilekerkivad küsimused.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 26. august 2016 nr 3-1/7
 • õppe-kasvatustöö aruande 2015/2016 läbiarutamine ja kooli juhtkonnal ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
 • kooli õppekava üldosa ja ainekavade läbiarutamine ja selle kohta arvamuse avaldamine;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine;
 • õpetajate töökavad;
 • tööjaotus 2016/2017 õppeaastal, septembri üritused.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 16. juuni 2016 nr 3-1/5
 • põhikooli lõpetamise otsustamine;
 • põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine;
 • õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused;
 • täiendava õppetöötulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 • põhikooli lõpetajate tunnustamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 2. juuni 2016 nr 3-1/4
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • klassijuhatajate kokkuvõtted oma klassi õppetööst (1.-9. klass);
 • õpilaste järgmisesse klassi üleviimine;
 • õpilaste täiendavale õppetööle jätmine;
 • koduõppel olev õpilane;
 • õpilaste tunnustamine;
 • muud esilekerkivad küsimused.
Õppenõukogu koosoleku päevakava 10. märts 2016 nr 3-1/3
 • info varem vastuvõetud otsustest;
 • õppealajuhataja aruanne õppetööst II trimestril;
 • koduõppel oleva õpilase järgmisesse klassi üleviimine;
 • muudatuste sisseviimine kooli kodukorda;
 • kooli kandideerimine "Hooliv klass" projektis;
 • muud esilekerkivad küsimused.

Kasulikud aadressid

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210