Hoolekogu

Adavere Põhikooli hoolekogu koosseis:

Indrek Lainemäe - hoolekogu esimees
Marek Kütt - vanemate esindaja (kool)
Inga Reinmaa - pedagoogilise nõukogu esindaja
Jelena Liiv - vanemate esindaja (kool)
Aire Parts - vanemate esindaja (kool)
Rein Sokk - vanemate esindaja (kool)
Tiina Repponen - vanemate esindaja (lasteaed)
Katrin Kliimson - õppenõukogu esindaja
Rita Kaasik - Põltsamaa Vallavolikogu esindaja
  - õpilasesinduse esindaja

Merike Lainemäe

- kooli vilistlaste esindaja

 

Adavere Põhikooli hoolekogu tööplaan 2015-2016 (.pdf)

Adavere Põhikooli hoolekogu töö kokkuvõte 2014-2015 (.pdf)

Kasulikud aadressid

 
 

Kontakt

Adavere Põhikool

Adavere, Põltsamaa vald
Jõgevamaa 48001

Tel 776 9304
Tel 776 9210